Amazon Web Services je svetovo najrozšírenejšia cloudová platforma na svete, ktorá ponúka viac ako 200 plnohodnotných služieb z dátových centier po celom svete. Milióny zákazníkov, vrátane najrýchlejšie rastúcich startupov, najväčších podnikov a popredných vládnych agentúr, používajú AWS na zníženie nákladov, agilitu a rýchlejšie inovácie.

Available Service Sub Categories in Amazon Web Services

No services found in Amazon Web Services