Sme Red Hat Training Partnerom pre Českú a Slovenskú republiku. Red Hat je popredný svetový poskytovateľ podnikových riešení s otvoreným zdrojovým kódom. Red Hat ponúka kurzy a certifikácie z oblastí podnikovej architektúry, systému Linux®, alebo novo vznikajúcich technológií, ako sú kontajnery a cloud.

Available Service Sub Categories in Red Hat

No services found in Red Hat